Екип

Мениджмънт

“ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА ЗАГОРЕ“ АД успя да привлече добър управленски екип, който съчетава динамичността и продуктивността на младото поколение и опита на вече утвърдени личности.

Танев

Радослав Танев

Изпълнителен директор на “ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА ЗАГОРЕ“ АД и заместник председател на Съвета на Директорите; има опит като: експерт в Комисията по външна политика и отбрана в 41-то Народно събрание през 2009 и 2010 г., общински съветник няколко мандата.

Шоселов

Стефан Шоселов

Председател на Съвета на Директорите, е един от водещите бизнесмени в региона и страната, с доказан 30-годишен успешен управленски опит; развива активна обществена дейност в подкрепа за устойчивото развитие на бизнеса; председател на регионалната структура на КРИБ в Стара Загора.

Грозева

Д-Р Румяна Грозева

член на Съвета на Директорите, доктор по икономика от ИИИ на БАН, с дългогодишен експертен опит в сферата на регионалното икономическо развитие, последните 10 години и като Изпълнителен директор на Агенцията за регионално икономическо развитие (АРИР).

Тактически цели

Тактически цели за построяване на „ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА ЗАГОРЕ“ АД, продажба на имоти и др.

Цел
№1

Продажба на обособените парцели за развитие на устойчиви бизнес-дейности

Цел
№2

Създаване на Лаборатория за виртуална реалност и екип от професионалисти в сферата

Цел
№3

Построяване на офис-сграда с офис-площи, зала за събития и конференции, заведения за хранене, банков клон и др.

Цел
№4

Разширяване на площта на Зоната чрез присъединяване на нови урбанизирани парцели

Стратегически Цели

Стратегическите цели на „ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА ЗАГОРЕ“ АД, за създаване и подобряване на бизнес средата в Старозагорска област.

Цел
№1

Създаване на добър инвестиционен климат

Цел
№2

Създаване на условия за R&D

Цел
№3

Създаване на иновационен дигитален хъб

Цел
№4

Позициониране на Зоната и града като водеща инвестиционна дестинация за индустрии с висока добавена стойност

Предимства

Община Стара Загора се стреми да осигури перфектните условия за бизнес в "ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА ЗАГОРЕ"

Към предимствата