Готови за бизнес

Община Стара Загора се стреми да осигури перфектните условия за бизнес в "ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА ЗАГОРЕ"

Стара загора предлага
благоприятен бизнес климат

Наличие на разнообразни човешки
ресурси и инженерингов талант

Кратки срокове за завършване на
индустриален строеж

"ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА ЗАГОРЕ" АД

Зоната е новосъздадена по инициатива на Община Стара Загора и местния бизнес и в партньорство с държавата индустриална зона от модерен европейски тип.

“ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА ЗАГОРЕ“ АД предлага на своите бъдещи инвеститори достъпно и комуникативно място в един от най-днамичщо развиващите се градове в страната. В допълнение, подкрепа от страна на принципала, в лицето на Община Стара Загора и НК „Индустриални зони”.

Зоната е разположена в една от стратегическите логистични локации в град Стара Загора в посока Бургас.

„Индустриална зона Загоре“ АД предлага на инвеститори парцели с изградена основна техническа инфраструктура и комуникации на база одобрен ПУП.

Повече за нас
115дка. обща площ
11бр. Имоти
4 - 15дка. Ед.имот
Комуникативна Локация
ВиК
Електричество
Интернет
Газ
Бизнес сграда
Заведения за хранене
Конферентна зала
Банков клон

Новини

Следете всичко ново покрай "ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА ЗАГОРЕ"

Всички новини

Община стара загора

има удобен транспортен достъп до най-големите международни летища в страната, както и до следните пристанища:

Пристанище
180км.до Бургас
235км.до Русе
250км.до Александруполис
Летище
180км.до Бургас
90км.до Пловдив
250км.до София
Магистрала
20км.до АМ "Тракия"
60км.до АМ "Марица"