Екипът на Индустриална зона “Загоре” взе участие в регионален форум организиран от Предприемачи ГЕРБ

1641

Екипът на Индустриална зона “Загоре” взе участие в регионален форум организиран от Предприемачи ГЕРБ. Дискусията засегна развитието и икономическия облик на Югоизточния регион, земеделието, заетостта и работната сила. 
На форума бе представена цялостната концепция за развитие на Индустриалната зона в Стара Загора, както и свършеното до момента по нейното изграждане. 
„Имаме реална готовност за увеличаване териториалния обхват на Зоната с още 150 декара“, заяви изпълнителният директор Радослав Танев.
„В началото на 2019 година ще сме напълно готови да провеждаме конкурси, като целта им е улеснение на бъдещите инвеститори и избягване на спекулантите”, добави той. 
„Поради микро и макро икономически фактори се насочваме към сектори, които имат висока добавена стойност. Една от причините е, че Стара Загора е на второ място след София град, по размер на средната работна заплата в страната, съответно няма как да се стремим към „производство на ишлеме“, а към продукти с висока добавена стойност“.
„Важни инвеститори са тези, които инвестират в икономиката на страната ни“, заяви Председателят на ИЗ “Загоре” г-н Шоселов. 
„Чрез изграждането на тези зони се откриват реални възможности към бизнеса, а именно за инвестиции, които имат възвращаемост“, добави той. „В тази индустриална зона ще се опитаме да предоставим на инвеститорите възможно най-добрите условия. Целта ни е Стара Загора да се превърне в един град с многостранни, развити дейности в различни сфери, което да гарантира неговото устойчиво развитие. Също така да създадем условия, да задържим и дори да върнем добрите специалисти в града ни”, категоричен бе Председателят на Съвета на директорите.