Инвестиция за над 100 милиона в Индустриална зона „Загоре“.

893

          Кмета на Стара Загора Живко Тодоров входира предложение във връзка с инвестиционно намерение на  „Търговска Лига – Глобален Аптечен Център“ АД.  Предстои Общински съвет Стара Загора да даде зелена светлина за реализиране на инвестиционния проект - "ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧЕН ЗДРАВЕН ПАРК "СЪРЦЕ И МОЗЪК".

         „За нас е удоволствие да представим този проект, за който работихме усилено месеци наред. След дълги преговори успяхме да привлечем най-голямата инвестиция в зоната, към момента. За нас тя е изключително важна, не само заради размерът, но и поради социалното значение, което тя има за региона. Работната ръка, над 900 човека, специалисти избрали да завършат в нашия град ще имат още една опция за реализация, ще се създаде конкурентна среда, която предполага по-добро качество на здравните услуги, а именно това е, което хората търсят.“

         Инвестиционният проект ще бъде реализиран в областта на здравеопазването и здравните грижи. Инвеститорът предвижда да извършва дейността чрез водещи специалисти по отделните специалности, като се следва ясно формулирана обществена мисия, основни цели и задачи, които съответстват на Националната здравна стратегия и Националната здравна политика, на обществените интереси и здравните потребности на българското население.

         Всички дейности към Проекта са подчинени на изпълнението на неговата мисия и произтичащите от нея основни цели и задачи, а именно да осигурява качествена и достъпна здравна помощ на равнището на добрата медицинска практика, да повишава качеството на живота на пациентите и техните близки, като облекчава или отстранява заболяванията, изпълнявайки и по-глобалната социална функция за удължаване продължителността на живота, да служи на всеки пациент с безкомпромисна етика, чрез създаването на висококачествени услуги за удължаване на живота и подобряване на неговото качество; да се стреми към висок потенциал и желание за подобряване на технологичното равнище с изключително напреднали роботизирани процедури, да осъществява инвестиционни проекти с цел постигане на добри резултати по отношение на понижаване на заболеваемостта и смъртността в региона, честотата на усложненията и повторните хоспитализации.

      Локацията, избрана от компанията за изграждане на високотехнологичен здравен парк, е една от най-атрактивните в страната, предвид стратегическото й местоположение, както и наличието на квалифицирана работна ръка и инфраструктура. Не случайно именно тук компанията избира да изгради не просто болница, а високотехнологичен парк. Инвестицията е свързана с разкриването на над 900 работни места след реализиране на две фази на проекта, като плановете на компанията са да инвестира над 100 милиона лева.

      Това е пореден инвестиционен проект и най-големият по размер на инвестицията, в рамките на Индустриална зона „Загоре“, който включва изцяло нови високотехнологични решения, адаптирани спрямо последните тенденции и опит в модерната медицина.

      Индустриална зона „Загоре“ отчита значителен ръст на инвестиционния интерес през първата половина на 2022 г. Предстои работа по втория етап на развитие на зоната, който ще включва големи терени.