Компания от Литва посрещаме в Индустриална зона "Загоре"

923

В рамките на една календарна година пореден инвеститор закупи терен от Индустриална зона „Загоре“. Изключително успешна инвестиционна година, плод на много усилия както от страна на екипа на кмета на Стара Загора Живко Тодоров, инвестиционния отдел към Община Стара Загора, така и от страна на Индустриална зона „Загоре“. Добър инвестиционен климат, условия за развитие на бизнес и среда, стимулираща устойчив растеж, показва Стара Загора през последните години.  

Инвеститор от Литва избра именно Индустриална зона Загоре, за да развива старт - ъп производство на специализирана технология в услуга на хранително-вкусовата промишленост. Технологията всъщност улеснява процеса на обработка на огромен асортимент от хранителни продукти, като запазва техните качества и полезно свойства. Всеки продукт е свързан с QR код, който съдържа информация за характеристиките му и позволява неговата обработка по бърз и щадящ начин. Технологията е с поглед към модерното, забързано ежедневие, с внимание към все по-популярните навици за здравословно и хранене и ежедневие. Инвестиционното намерение на чуждестранната компания е свързано с разширяване на дейността й и разнообразяване на производството с нови продукти, както и завладяване на нови пазари. Друг важен и полезен факт е, че компанията възнамерява да закупува продукти от местни и регионални производители. В начален етап производството ще бъде само за износ.  

Избирам Стара Загора

"Стелас БГ" ООД към настоящия момент няма представителство в Европа. Инвеститорът е направил свои проучвания и огледи на терени в различни градове в страната. След няколко посещения в града, той се спря на Стара Загора и Индустриална зона „Загоре“. Наличието на комуникации, близостта до пътни връзки и добре организираната индустриална среда са сред предимствата на зоната, насочили инвеститора към града на липите.

Общинските съветници на Стара Загора, както и акционера „Национална компания индустриални зони“ ЕАД дадоха своето съгласие и след проведен конкурс се премина към същинската продажба на терена.

"Вече няколко високотехнологични производства избраха Стара Загора и Индустриална зона „Загоре“. Всичко това е сериозна заявка за бъдещото позициониране на града като място за модерно развитие и научна и развойна дейност в различни области", казват от ръководството на Зоната.

Успешният първи етап

Към днешна дата площите в Индустриална зона „Загоре“ са реализирани на 90%. Инфраструктурата е напълно изградена, извършиха се няколко промени по желание на конкретни инвеститори. Индустриална зона „Загоре“ е съвместен проект на община Стара Загора с дял 50% и "Национална компания индустриални зони" ЕАД с дял 50%. На територията на зоната свои инвестиционни проекти изпълняват 8 компании. Две от тях са на финала на своето строителство, а останалите са в етап на проектиране.

Индустриалната зона обхваща 115 дка и е насочена предимно към развитието на малки и средни предприятия, тъй като парцелите са с големина между 5 и 15 дка. Заявените инвестиции надхвърлят 40 млн. лева, а работни места, които са разкрити или предстои да бъдат разкрити, са около 300.

С придобиването на нови терени се поставя началото на Втори етап на Индустриална зона „Загоре“ , където се очаква да бъдат реализирани и големи терени.