Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително - монтажни работи на обект - „Изграждане на техническа инфраструктура за Индустриална зона „Загоре“– улица о.т. 125- о.т.126- о.т.127; улица о.т. 130- о.т. 131- о.т. 132; улица о.т. 127- о.т.

Процедура
№2

Публично състезание

Състояние: Активно

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ:

Дата: 10.09.2019 г.

Час: 17:30 ч.

 

УСЛОВИЯ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

Дата: 11.09.2019 г.

Час: 11:00 ч.

Проекта може да свалите тук:  https://www.zonazagore.com/bg/izgrazhdane-na-tehnicheska-infrastruktura-za-industrialna-zona-zagore-ulitsa-ot-125-ot126-ot127-ulitsa-ot-130-ot-131-ot-132-ulitsa-ot-127-ot-128-ot-129-ulitsa-ot-126-ot-129-ot-131-parking-v-upi-xiii-1586za-parking-kv-2


Електронна преписка

номер
2.1

Прикачени файлове

Файлове:

ПРОТОКОЛ.pdf ПРОТОКОЛ.pdf - 2019-09-12 14:27:11

обявление.pdf обявление.pdf - 2019-08-16 16:55:38

Документация.pdf Документация.pdf - 2019-08-16 16:55:38

образци.doc образци.doc - 2019-08-16 16:55:37

техническа спецификация.pdf техническа спецификация.pdf - 2019-08-16 16:55:38

espd-request.xml espd-request.xml - 2019-08-16 17:08:27

Проект на договор.pdf Проект на договор.pdf - 2019-08-16 16:55:38

решение.pdf решение.pdf - 2019-08-16 16:55:38

DOC8701.pdf DOC8701.pdf - 2019-11-22 14:12:23

ценово предложение 1.pdf ценово предложение 1.pdf - 2019-11-22 14:12:13

Решение_8.pdf Решение_8.pdf - 2019-10-10 17:07:10

Протокол 2.pdf Протокол 2.pdf - 2019-10-10 17:00:34

протокол 3 (1).pdf протокол 3 (1).pdf - 2019-10-10 17:00:34

protokol 4 об н.pdf protokol 4 об н.pdf - 2019-10-10 17:00:34

отваряне_ценови_предложения.pdf отваряне_ценови_предложения.pdf - 2019-09-25 15:36:37

техническо предложение.pdf техническо предложение.pdf - 2019-11-22 14:12:25