Включихме се активно в „Среща на бизнеса в Стара Загора и региона“, организирана от вестник "Капитал"

1520

Включихме се активно в „Среща на бизнеса в Стара Загора и региона“, организирана от вестник "Капитал". Стефан Шоселов, представител не само на бизнеса, но и председател на Съвета на директорите на ИЗ "Загоре" бе част от първия модул на работния форум, а Румяна Грозева, директор на АРИР - Стара Загора и член на Съвета на директорите, се включи като модератор на втория панел от събитието. 
„Идеята е да работим стегнато и още следващата година да има възможност инвеститорите да заемат местата си в новата Индустриална зона. Търсим компании, които създават продукти с висока добавена стойност, които да оформят облика на икономиката в града", подчерта г-н Шоселов.
Тези 115 декара, с които разполагаме, да не бъдат последното, което ще направим, а да бъдат началото. Стара Загора има потенциала. Тук имаме и друга предпоставка - желанието да бъдат задържани кадрите, които се генерират в образователните институти в града и страната, както и да се заложи на квалифицирана работна ръка. Както каза и кметът на Стара Загора Живко Тодоров - икономиката на един град е сърцето на неговия организъм и от него зависи развитието му. За нашия екип е важно да изпълним със съдържание иновативната старозагорска индустриална зона. 
Представихме идеята и стратегическите цели, по които работи екипът ни, в тясно сътрудничество с представителите на местната и централна власт. Какво ни предстои обобщи в края на дискусията изпълнителният директор на "Загоре" Радослав Танев.