За нас

“ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА ЗАГОРЕ“ АД

“ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА ЗАГОРЕ“ АД е новосъздадена по инициатива на Община Стара Загора и местния бизнес и в партньорство с държавата индустриална зона от модерен европейски тип. 
“ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА ЗАГОРЕ“ АД предлага на своите бъдещи инвеститори достъпно и комуникативно място в един от най-днамичщо развиващите се градове в страната. В допълнение, подкрепа от страна на принципала, в лицето на Община Стара Загора и НК „Индустриални зони”.
Зоната е разположена в една от стратегическите логистични локации в  град Стара Загора  в посока Бургас. 
„Индустриална зона Загоре“ АД предлага на инвеститори парцели с изградена основна техническа инфраструктура и комуникации на база одобрен ПУП. 
Цялата площ на Зоната, в първия етап от нейното изграждане, е 115 000 кв.м., разделена на 11 имота с площ между 15 000 и 4 000 кв.м.
Изборът на локацията и изграждането на основните инфраструктурни връзки е продиктуван от осъзнатата отговорност на Община Стара Загора и държавата към инвеститорите, в съответствие с принципите за устойчиво развитие. 
Развитието на проекта за Индустриална зона в града ще допринесе за повишаване на стандарта на живот и благосъстоянието на жителите на града. Целите включват и създаването на местна общност от професионалисти в сферата на индустриите с висока добавена стойност.
Следващите етапи на изгржадане на Зоната включват: построяване на бизнес сграда с офис площи, зала за събития и конференции, заведение за хранене, банков клон и други услуги, които да отговорят на бизнес-потребностите на бъдещите инвеститори. 
Спазвайки традицията на града за устойчиво и приобщаващо развитие  екипа на “ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА ЗАГОРЕ“ АД се стреми да привлече онези инвеститори от индустрии с висока добавена стойност, които биха допринесли за това развитие.

Предимства

Община Стара Загора се стреми да осигури перфектните условия за бизнес в "ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА ЗАГОРЕ"

Към предимствата