„Изграждане на техническа инфраструктура за Индустриална зона „Загоре“– улица о.т. 125- о.т.126- о.т.127; улица о.т. 130- о.т. 131- о.т. 132; улица о.т. 127- о.т. 128- о.т. 129; улица о.т. 126- о.т. 129- о.т. 131; Паркинг в УПИ XIII 1586,за паркинг кв. 2

Процедура
№1

Public competition

Състояние: Active


Електронна преписка

номер
1.1

ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

Файлове:

допълнително_разяснение.pdf допълнително_разяснение.pdf - 2019-09-05 13:02:31

обявление.pdf обявление.pdf - 2019-08-16 16:03:50

ОТГОВОРИ.pdf ОТГОВОРИ.pdf - 2019-08-29 17:22:32

ОТГОВОРИ_2.pdf ОТГОВОРИ_2.pdf - 2019-09-04 16:05:34

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТИЕ.pdf МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТИЕ.pdf - 2019-08-16 16:03:50

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я.pdf Д О К У М Е Н Т А Ц И Я.pdf - 2019-08-16 16:03:51

ОТГОВОРИ_3.pdf ОТГОВОРИ_3.pdf - 2019-09-04 17:41:27

техн_специф_ зоната_и_изместване_кабел.pdf техн_специф_ зоната_и_изместване_кабел.pdf - 2019-08-16 16:03:50

ПРОЕКТ на договор.pdf ПРОЕКТ на договор.pdf - 2019-08-16 16:03:51

Образец ЕЕДОП.docx Образец ЕЕДОП.docx - 2019-08-16 16:04:01

образци №2 и №3.doc образци №2 и №3.doc - 2019-08-16 16:04:01

espd-request.xml espd-request.xml - 2019-08-16 17:04:39

КСС.xlsx КСС.xlsx - 2019-08-16 16:04:01

Scan-0099.pdf Scan-0099.pdf - 2019-08-16 17:56:59

Scan-0098.pdf Scan-0098.pdf - 2019-08-16 17:56:59

част Пътна част Пътна - 2019-08-16 16:47:13

част Организация.zip част Организация.zip - 2019-08-16 17:24:04

част Архитектура.zip част Архитектура.zip - 2019-08-16 16:52:21

част Геодезия част Геодезия - 2019-08-16 16:47:13

част Пожарна безопасност част Пожарна безопасност - 2019-08-16 16:47:13

част Паркоустройство и благоустройство.zip част Паркоустройство и благоустройство.zip - 2019-08-16 17:24:30

част Конструктивна.zip част Конструктивна.zip - 2019-08-16 17:21:38

част Електро.zip част Електро.zip - 2019-08-16 17:16:27

част Геология.zip част Геология.zip - 2019-08-16 17:12:33

ВИК.zip ВИК.zip - 2019-08-16 16:47:13

проект_изместване_на_кабел_БТК.pdf проект_изместване_на_кабел_БТК.pdf - 2019-08-16 17:40:21

РС.pdf РС.pdf - 2019-08-16 17:40:20

решение.pdf решение.pdf - 2019-08-16 16:03:50

KSS pomoshtni-Z (2).xlsx KSS pomoshtni-Z (2).xlsx - 2019-09-04 16:05:33

Решение за избор на изпълнител.pdf Решение за избор на изпълнител.pdf - 2019-10-03 15:44:44

протокол 2 н.pdf протокол 2 н.pdf - 2019-10-03 15:44:43

протокол 3.pdf протокол 3.pdf - 2019-10-03 15:44:43

Отваряне_ценови_предложения (2).pdf Отваряне_ценови_предложения (2).pdf - 2019-09-27 16:59:05

ПРОТОКОЛ_ИЗГР_ТЕХН_ИНФРАСТР_.pdf ПРОТОКОЛ_ИЗГР_ТЕХН_ИНФРАСТР_.pdf - 2019-09-19 16:06:03

Спецификация most Zagore.pdf Спецификация most Zagore.pdf - 2019-08-29 17:22:26

Спецификация most Zagorе_exel.xlsx Спецификация most Zagorе_exel.xlsx - 2019-09-04 16:10:57

KSS pomoshtni-Z (1).pdf KSS pomoshtni-Z (1).pdf - 2019-08-30 10:13:40

Уведомление_чл_ 43_ал_ 4_ЗОП.pdf Уведомление_чл_ 43_ал_ 4_ЗОП.pdf - 2019-10-08 11:31:24

номер
1.2