Покана за Общо събрание на акционерите на "Индустриална зона Загоре" АД